Çalıştay Hakkında

    Ülkemiz yeryüzünün en önemli biyolojik çeşitlilik merkezlerinden birisi olup, çok sayıda bitki türünün gen merkezlerinden birisidir. Ülkemizde, 167 familyaya ait 1220‘si doğal olmak üzere toplamda 1320 cins bulunmakta olup; bu cinslere ait 11 bin 466 bitki taksonu doğal olup, toplamda yaklaşık 12 bin damarlı bitki taksonu bulunmaktadır. Düzce ili ise Batı Karadeniz’in en önemli biyolojik çeşitlilik merkezlerinden birisi olup; 1255 damarlı bitki taksonu bulunmakta olup, bunlardan 59 tanesi endemik, 24 takson ise nadir olarak yayılışını yapmaktadır. Bu neden ile, hem ülkemizin hem de bölgemizin biyolojik çeşitliliğinin sürdürülmesinde önemli rol teşkil edecek olan “Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi” projesini kampüsümüzde sürdürmekteyiz. Bu yıl, Rusya Adige Devlet Üniversitesi ile imzalamış olduğumuz, "Botanik Bahçeleri ve Herbaryumlar" işbirliği protokolü ile, bu konudaki çalışmalarımızı uluslararası boyuta taşımış bulunmaktayız. Bu konuda üniversitemiz bünyesinde kurulan, “Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi” ve “Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF)” çalışmalarını sürdürmektedir. 2019 yılı, Üniversitemiz için, Orman Fakültesi’nin eğitim öğretim hayatına başlamasının 25. yılı, aynı zamanda “Orman Fakültesi Herbaryumu (DUOF)” açılışının 10. yılı olması nedeniyle, bizler için mutluluk ve gurur verici yıl dönümü sevincini yaşamaktayız. Bu neden ile; Orman Fakültemiz, Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ve DUOF Herbaryumumuz, ülkemizde bitki biyolojik çeşitliliği üzerine; Resimli Türkiye Florası üzerine ANG Vakfı ve NGBB Botanik Bahçesi ile beraber önemli çalışmalar yürüten; Flora Araştırmaları Derneği ile birlikte "Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri Çalıştayı”nı, 18-21 Nisan 2019 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi’nde “Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar, Botanik müzeleri, Tohum ve Gen Bankaları’nın Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilirliğindeki Rolü” konusunda ulusal bir bakış açısı sağlamak ve ülkemizin var olan mevcut durumumuzu belirlemek amacıyla bu çalıştayı gerçekleştirmeyi amaç edindik. Bu çalıştayın, ülkemiz biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilmesinde; genç nesillere aktarımında, "Botanik ve Bilim Tarihi" açısından önemli bir atlık oluşturacağına inancımız yüksektir. 

 

Çalıştay Düzenleme Kurulu, 2019