Tematik Çalıştay Konuları

TEMATİK ÇALIŞTAY KONULARI

TÇK-1: Bilimsel Bitki Ressamlığı ve Sanat, Medya ve İletişim 

TÇK-2: Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasında Botanik Müzeleri, Arboretumlar ve Herbaryumların Rolü

TÇK-3: Biyolojik Çeşitliliğin Korunmasında Botanik Müzeleri, Tohum ve Gen Bankalarının Rolü 

TÇK-4: Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Yabancı Otlar ve Egzotik Türler

TÇK-5: Botanik Bahçeleri, Arboretumlar ve Tasarım Süreçleri

TÇK-6: Botanik Bahçeleri, Bahçe Sergileri ve Planlama Süreçleri

TÇK-7: Botanik Tarihi’nde Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri

TÇK-8: Milli Botanik Bahçesi Tasarım Süreci: Dünü, Bugünü, Yarını

TÇK-9: Sanatta Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar ve Botanik Müzeleri

TÇK-10: Sivil Toplum Kuruluşları ile  Botanik Bahçeleri, Arboretumlar, Herbaryumlar'ın, Doğa ve Eğitim Stratejileri

TÇK-11: Ulusal Botanik Bahçeleri, Arboretumlar ve Herbaryumlar Ağı