Çalıştay Konuları

A- DÜNYA ve ÜLKEMİZDEKİ MEVCUT DURUM

1- Arboretumlar 

2- Arborikültür

3- Bahçıvanlık

4- Bilimsel Bitki Ressamlığı

5- Botanik Bahçeleri

6- Botanik Bahçeleri ve Arboretumların Bilim Tarihi

7- Botanik Müzeleri

8- Herbaryumlar

9- Herbaryumlar ve Botanik Müzelerinin Bilim Tarihi

10- Hortikültür

11- Sanatta Botanik Bahçeleri, Arboretumlar ve Herbaryumlar

12- Tarihi Bitki Koleksiyonları

13- Tohum ve Gen Bankaları

14- Türkiye Kırmızı Liste Bitkileri, Botanik Bahçeler, Arboretumlar ve Herbaryumlar

15- Yabancı Otlar ve Egzotik Türler

B- PLANLAMA ve TASARIM SÜRECİ, YENİLİKLER

1- Bahçe Sergileri

2- Botanik Bahçeleri ve Arboretumların İletişim ve Medyadaki Yeri

3- Botanik Bahçeleri ve Arboretumların Peyzaj ve Mimari Tasarımları

4- Botanik Bahçeleri ve Arboretumların Planlanması ve örnek kazandırma teknikleri

5- Gıda Ormanları

6- Herbaryumlar ve Botanik Müzelerinin İletişim ve Medyadaki Yeri

7- Herbaryumlar ve Botanik Müzelerinin Peyzaj ve Mimari Tasarımları

8- Herbaryumlar ve Botanik Müzelerinin Planlanması, Herbaryumlara Örnek Kazandırma Teknikleri

9- Onarıcı Tasarım

10- Permakültür Bahçeleri

11- Peyzaj Çeşitliliği

12- Tıbbi Bitkiler Bahçeleri

13- Tohum ve Gen Bankalarının Planlanması, Örnek Kazandırma Teknikleri

C- YÖNETİM, SÜRDÜREBİLİRLİLİK ve EYLEM PLANLARI

1- Bitki Koruma Eylem Planları, Botanik Bahçeleri ve Arboretumlar

2- Biyoinformatik ve Veri Tabanları

3- Biyolojik Çeşitlilik Koruma Çalışmaları

4- Botanik Bahçeleri ve Arboretumlar Ağı

5- Botanik Bahçeleri ve Arboretumların Kurumsal Yapısı

6- Botanik Bahçeleri ve Arboretumların Toplumsallaştırması

7- Botanik Bahçeleri ve Küresel Değişim

8- Botanik Bahçeleri, Arboretumlar ve Herbaryumların Sürdürülebilirliği

9- Botanik Bahçelerinin Kültür, Kültürel Miras ve Turizmdeki Rolü

10- Botanik Müzeleri, Herbaryumlar Ağı

11- Botanik Müzeleri, Herbaryumlar, Tohum ve Gen Banklarının Kurumsal Yapısı

12- Doğa ve Çevre Eğitimi Stratejileri

13- Eğitim Programları

14- Ekolojik Restorasyon ve Koruma

15- Ex-situ ve In-situ Koruma

16- Yurttaş Bilgin ve Gönüllülük