Atölyeler

ATL-1: BOTANİK BAHÇESİ TASARIM ATÖLYESİ "OSMANLI BAHÇELERİ"

Prof. Dr. Halim PERÇİN (Ankara Üniversitesi)

Arş. Gör. Ecem BAKİ HOŞGÖR (Ankara Üniversitesi)

Arş. Gör. Faruk SARİHAN (Ankara Üniversitesi)

 

ATL-2: ONARICI TASARIM ATÖLYESİ

Iraz CANDAŞ (Permakültür Araştırma Enstitüsü)

Senem TÜFEKÇİOĞLU (Permakültür Araştırma Enstitüsü)

 

ATL-3: GENÇLİK VE KENT İÇİN DOĞA ATÖLYESİ

Tuğba CAN (Doğa Koruma Merkezi, Ankara)

Fethiye ARSLANTAŞ (Doğa Koruma Merkezi, Ankara)

Umut HASANOĞLU(Doğa Rehberi, DKM)

Halime KARATOPRAK (Doğa Rehberi, DKM)

 

ATL-4: SİSTEMATİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI-I “MORFOMETRİ”

Dr. Yasin BAKIŞ (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu) (Kontenjan dolmuştur)

 

ATL-5: SİSTEMATİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI-II “HARİTALAMA”

Dr. Yasin BAKIŞ (Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu) (Kontenjan dolmuştur)

 

ATL-6: HERBARYUM TEKNİKLERİ ATÖLYESİ

Öğr. Gör. Serdar ASLAN (Düzce Üniversitesi)